a-kasse

Hvorfor være medlem af en a-kasse?

Det kan være en relativ stor udgift at være med medlem af en a-kasse, så længe man er på arbejdsmarkedet. Alligevel vælger de fleste at være tilknyttet en a-kasse, da det giver en økonomisk sikkerhed. Så man slipper man også for at ligge vågen om natten i frygt for, hvad der skal ske, hvis man mister sit job. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse og går hen og bliver arbejdsløs, så kommer man som regel på kontanthjælp, som består af en økonomisk støtte fra staten, der er væsentligt mindre end den støtte, man får af a-kassen. Denne støtte kaldes for dagpenge, og man kan modtage dagpenge i en periode på højst to år.

En a-kasse giver tryghed

Danmark er kendt for at være et af de lande i verden, som har den lykkeligste befolkning. Dette kan der være mange årsager til. Først og fremmest viser forskning, at der i Danmark er en høj følelse af tryghed, hvilket blandt andet skyldes den danske velfærdsmodel. Danske borgere behøver ikke på samme måde som i andre lande, fx i the United States, at bekymre sig om økonomi, da man i Danmark på mange måder er fælles om at betale for de store udgifter såsom skole, hospital, sygehus, plejehjem, læge og så videre. En anden måde, hvorpå man selv kan sikre sig økonomisk sikkerhed er ved at være medlem af en a-kasse. A-kasser er organisationer som sikrer sine medlemmer en økonomisk indtægt, i tilfælde af de bliver afskediget eller mister deres arbejde.

Hvis man er studerende kan det være en stor fordel at finde sig en a-kasse og melde sig ind så hurtigt som muligt. For det første er det en fordel, fordi det er gratis at være medlem så længe man er studerede på en videregående uddannelse. For det andet er man sikret, hvis man husker at melde sig ind senest et år inden, man bliver færdig på sin uddannelse, at man modtager dagpenge fra første måned som ledig. Hvis man melder sig ind mindre end et år inden endt uddannelse, så modtager man inden dagpenge den første måned.

Hvordan man finder den rigtige a-kasse

Når man skal vælge sin a-kasse kan der være flere ting, som kan være en fordel at overveje. Først og fremmest kan man kigge efter priser på de forskellige organisationer. Det er let at sammenligne forskellige priser. Dette kan gøres ved blot at lave en simpel søgning på internettet, hvor man søger på ”a-kasse’. Derefter kommer der mange forskellige hjemmesider frem, hvor man kan se medlemspriserne hos de forskellige a-kasser. Derudover kan det også være en fordel at vælge en a-kasse, som matcher ens job eller uddannelse. Der findes forskellige a-kasser, som er målrettet for eksempel erhvervsuddannelser, sygeplejersker, pædagoger, ingeniører, naturvidenskabelige uddannelser, humanistiske uddannelser og så videre. Det kan være en fordel at vælge en a-kasse, som passer til ens uddannelse. Så kan man nemlig være sikker på, at de aktiviteter, som man kan deltage i, hvis man i en periode går arbejdsløs, passer til det, man gerne vil beskæftige sig med og ved noget om.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *